1. doppelherz.pl
  2. Dane firmy

Dane firmy

Queisser Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa

e-mail: [email protected] 
Office: +48 22 487 52 54

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000685744
NIP 521 378 72 74
REGON 367423839

Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN w pełni opłacony

Implementacja techniczna / Software development / HTML 
GFE Media GmbH (https://www.gfe.digital/)