1. doppelherz.pl
  2. Wspieraj zdrowie
  3. Cukrzyca współczesną chorobą cywilizacyjną

Cukrzyca współczesną chorobą cywilizacyjną

"Kobiety i cukrzyca – nasze  prawo do zdrowej przyszłości!” – pod takim hasłem będzie obchodzony w 2017 roku Światowy Dzień Walki z cukrzycą, chorobą diagnozowaną u coraz większej liczby osób. Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) już 422 mln ludzi na całym świecie cierpi na cukrzycę w tym około 200 milionów kobiet. W Polsce na cukrzycę typu 2 choruje już ok 2,7 mln osób i z każdym rokiem liczba ta będzie się zwiększać.
wspieraj serce z produktami marki Doppelherz

Cukrzyca chorobą o podłożu metabolicznym

Cukrzyca to choroba metaboliczna charakteryzująca się hiperglikemią, czyli wysokim stężeniem glukozy we krwi. Spowodowana jest zaburzeniem lub całkowitym brakiem hormonu insuliny wydzielanej przez komórki trzustki. Insulina jest niezbędna dla prawidłowego rozkładu węglowodanów, tłuszczów i białek.
Cukrzyca dzieli się na:

• typu I insulinozależną, która ujawnia się w wieku młodzieńczym,
• typu II insulinoniezależną, która występuje u osób dorosłych.

Długotrwale utrzymujący się wysoki poziom cukru we krwi może prowadzić do poważnych uszkodzeń narządów. Nieleczona lub źle leczona może powodować niewydolność nerek (nefropatię cukrzycową), uszkodzenie siatkówki oka (retinopatię cukrzycową) prowadzące do nawet do utraty wzroku oraz uszkodzenia nerwów (neuropatię). Powikłaniem cukrzycy jest również choroba wieńcowa oraz niedokrwienie kończyn dolnych i mózgu.

Cukrzyca niepokojącym zjawiskiem społecznym

Obecnie na cukrzycę choruje ponad 270 mln osób na całym świecie, w tym ponad 2,5 mln w Polsce, i niestety zapadalność na tę chorobę wciąż wzrasta, szczególnie w krajach rozwijających się. Z tego też względu Organizacja Narodów Zjednoczonych określiła cukrzycę mianem epidemii XXI wieku.

W 95% przypadków diagnozowana jest cukrzyca typu II, której występowanie uwarunkowane jest czynnikami ryzyka wynikającymi z niezdrowego stylu życia, jak: nieprawidłowa dieta, otyłość, brak aktywności fizycznej, palenie tytoniu.

W związku z tym wskazano na konieczność podjęcia inicjatywy mającej zahamować ten gwałtowny i niepokojący wzrost zachorowań. Za najważniejsze uznano:

• działania prewencyjne pozwalające zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby,
• profilaktykę umożliwiającą wczesne wykrycie i skuteczne leczenie.

Dzień Walki z Cukrzycą formą profilaktyki

Światowy Dzień Cukrzycy został ustanowiony w 1991 roku decyzją Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (International Diabetes Federation - IDF) i Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization - WHO). Przypada na 14 listopada, przy czym data ta nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1891 roku urodził się Frederick Banting, który jako pierwszy zastosował insulinoterapię będącą formą leczenia cukrzycy. Jego badania doprowadzały do odkrycia insuliny w 1922 roku.

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą to w praktyce kampania trwająca cały rok, którą rozpoczynają działania organizowane 14 listopada. Celem akcji jest przede wszystkim zwiększenie świadomości na temat choroby i zagrożeń, jakie za sobą niesie. Prowadzone są więc działania edukacyjne dotyczące przyczyn rozwoju cukrzycy, jej objawów oraz leczenia, a przede wszystkim profilaktyki.

Obecnie w akcji uczestniczy ponad 200 organizacji członkowskich Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF), ponad 160 państw i 350 milionów ludzi. W obchody zaangażowani są lekarze i pracownicy służby zdrowia, dietetycy, chorzy na cukrzycę, ale też wszyscy chętni do uczestniczenia w akcji.

Każdego roku stowarzyszenia członkowskie Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF) organizującej obchody wybierają jedno zagadnienie będące tematem przewodnim Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.

W 2017 roku obchodom będzie przyświecała idea poprawy dostępu do leków przeciwcukrzycowych i metod leczenia  dla wszystkich kobiet chorych na cukrzycę lub  narażonych na ryzyko tej choroby. Zostaną podjęte działania w celu rozwijania samodzielnej edukacji kobiet  i ułatwienia im zdobywania informacji potrzebnych  do osiągnięcia optymalnych wyników leczenia i zapobiegania rozwojowi cukrzycy typu 2.